HODOWLE

 

 

LEŚNA WATAHA                    właściciel   –      TOMASZ  PLUTA               781502805

WILCZA GÓRKA                    właściciel   –      PIOTR  ZALISZ                    669830414

Z GANGU KUBY                    właściciel  –       KRZYSZTOF  BIERNACKI   601553060

TYNIECKI LUPUS                    właściciel   –     BOGDAN SOBCZAK          601561704

DĘBOWA OSTOJA               właściciel   –       AGNIESZKA STENCEL     

WOLF HERDE                        właściciel   –       KATARZYNA  KOŁCUŃ-BODYCH   501025240

SMOLECKA WATAHA         właściciel   –      JACEK HAWROT             

 vom ADMIR                         właściciel   –       MIROSŁAWA BUREK       517819401