HODOWLE

 

 

LEŚNA WATAHA                    właściciel   –       TOMASZ  PLUTA

WILCZA GÓRKA                    właściciel   –      PIOTR  ZALISZ

TYNIECKI LUPUS                    właściciel   –     BOGDAN SOBCZAK

DĘBOWA OSTOJA               właściciel   –       AGNIESZKA STENCEL

Z KRZEMIENNEGO KRĘGU  właściciel   –        KATARZYNA BEDNARSKA

COFFEE DAY                         włąściciel  –        KRZYSZTOF KOCIERZ

WOLF HERDE                        właściciel   –       KATARZYNA KOŁCUŃ_BODYCH

SMOLECKA WATAHA         właściciel   –      JACEK HAWROT 

AZRA                                      właściciel   –       MIROSŁAW BUREK