WYSTAWY


Istnieje możliwość zapisania psa w dniu wystawy w sekretariacie wystawy, ale już poza katalogiem wystawy, koszt zgłoszenia – 150 zł.

PAMIĘTAJ : zabierz na wystawę ze swoim psem książeczkę zdrowia ze szczepieniami aktualnymi, rodowód oraz dowód wpłaty za wystawę. Książeczkę zdrowia psa należy okazać lekarzowi weterynarii wystawy przy wejściu na teren wystawy

Nie wystawiamy psów na kolczatkach !!!!

OPŁATY WYSTAWY :

I. Cennik wystawienia psa na wystawie:

– klasa baby zrzeszone w ZOND – 40 zł

-klasa baby nie zrzeszona w ZOND -60 zł

– klasy pozostałe zrzeszone w ZOND – 80 zł pierwszy pies (każdy następny 60 zł)

-klasy pozostałe nie zrzeszone w ZOND 100 zł pierwszy pies (każdy następny 80 zł)

– klasa weteranów bezpłatna

– Koszt konkurencji hodowlanych to 20 zł .

– zgłoszenie po terminie i w dniu wystawy 150 zł od każdego psa (zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w dniu wystawy)


Na wystawie można zgłosić psa do testów użytkowych i przeglądów hodowlanych:

– testy (dotyczy suk hodowlanych i reproduktorów nie posiadających egzaminów i licencji) : 90 zł

– przegląd hodowlany(dotyczy wszystkich psów i suk) : 80 zł

WPŁATY ZA WYSTAWĘ NALEŻY DOKONYWAĆ NA : Konto bankowe ZOND

PKO BP IV O/Wrocław Nr 87 1020 5242 0000 2302 0020 9338

I DOWÓD WPŁATY WYSŁAĆ NA MAIL zond.zwiazek@gmail.com .

KLASY WYSTAWOWE :

Klasa baby – od 3 do 6 miesięcy

Klasa szczeniąt – od 6 do 9 miesięcy

Klasa juniorów – od 9 do 15 miesięcy

Klasa otwarta – od 15 miesięcy do 8 roku życia

Klasa użytkowa – od 15 miesięcy z certyfikatem użytkowości – kopię certyfikatu należy wysłać wraz ze zgłoszeniem ( ostatnie kółko na ringu bez smyczy)- skan certyfikatu obowiązkowo, w innym przypadku pies/suka zostaną zakwalifikowane do klasy otwartej.

Klasa Championów –od 24 miesięcy z certyfikatem Championa- kopię certyfikatu należy wysłać wraz ze zgłoszeniem- skan certyfikatu obowiązkowo, w innym przypadku pies/suka zostaną zakwalifikowane do klasy otwartej.

Warunkiem uczestnictwa w wystawach jest posiadanie przez psa ważnego szczepienia przeciw wściekliźnie .

Nowe konkurencje hodowlane :

  1. Najlepsza Para Hodowlana – reproduktor i suka hodowlana tej samej rasy, należąca do tego samego właściciela- aby wziąć udział w tej konkurencji najpierw trzeba wystartować w swojej klasie wystawowej.
  2. Najlepsza Suka Hodowlana– suka hodowlana wraz ze swoimi potomkami ( od 3 do 5 potomków- mogą być różnej płci, w różnym wieku- mają różnych właścicieli)- aby wziąć udział w tej konkurencji najpierw wszystkie psy muszą wystartować w swojej klasie wystawowej.
  3. Najlepszy Reproduktor – reproduktor wraz ze swoimi potomkami ( od 3 do 5 potomków- mogą być różnej płci, w różnym wieku- mają różnych właścicieli)- aby wziąć udział w tej konkurencji najpierw wszystkie psy muszą wystartować w swojej klasie wystawowej.
  4. Najlepsza Hodowla – w tej konkurencji startuje od 3 do 5 psów z tym samym przydomkiem hodowlanym- mają różnych właścicieli, mogą być w różnym wieku- aby wziąć udział w tej konkurencji najpierw wszystkie psy muszą wystartować w swojej klasie wystawowej.

Koszt konkurencji hodowlanych to 20 zł .

Do tych konkurencji przyjmujemy chęć uczestnictwa na wystawie.

 


sponsorami nagród są firmy: