REGULAMIN PWO

REGULAMIN PSA WARTOWNICZO OBRONNEGO
REGULAMIN EGZAMINÓW PSA WARTOWNICZO-OBRONNEGO PWO- 150 PKT
A/Posłuszeństwo 60 pkt.
Wskazówki ogólne.
Ćwiczenia z posłuszeństwa zmierzają do ustalenia w jakim stopniu pies podporządkowuje się
poleceniom swego przewodnika. Wszystkie ćwiczenia z posłuszeństwa odbywają się z psem
zwolnionym ze smyczy, podejście do ćwiczenia i odejście po zakończeniu ćwiczeń również. Smycz w
czasie ćwiczeń z posłuszeństwa należy mieć przewieszoną przez siebie z lewa na prawo.
Używanie rozkazu „do nogi” lub „noga” dozwolone jest.
-przy każdym zatrzymaniu się,
-ruszaniu z miejsca,
-zmianie kierunku i tępa ruchu /marsz, bieg/.
Niedozwolone jest wpływanie na psa podwójnymi rozkazami, oraz używanie ich wielokrotnie.
Każde ćwiczenie zaczyna się i kończ przyjęciem przez przewodnika postawy zasadniczej to
znaczy,przewodnik stoi w postawie na baczność, a pies bez smyczy siedzi przy jego lewej nodze. Przy
każdym zatrzymaniu się przewodnika (pies przyjmuje postawę „siad” przy nodze.) Za każdy
popełniony błąd lub niedokładne wykonanie ćwiczenia, obniża się o punkty karne podane w tabeli
zamieszczonej w postanowieniach ogólnych.
1. Chodzenie przy nodze bez smyczy 20 pkt.
Przewodnik z psem podchodzi do sędziego i melduje się w ten sposób jak w pracy węchowej.
Pies siedzi przy lewej nodze przewodnika.
Przewodnik z psem odchodzi na wskazane miejsce, przyjmuje postawę zasadniczą z psem siedzącym
przy lewej nodze i rozpoczyna ćwiczenia.
Maszeruje z psem przy nodze 40m po oznaczonej trasie.
Po przejściu 10m wykonuje zwrot w prawo, 20m zwrot w lewo i na 30-tym metrze w tył zwrot.
Tą samą trasą wraca do pozycji wyjściowej, wykonując jak uprzednio, wszystkie zwroty.
Po przejściu do miejsca wyjściowego, przyjmuje postawę zasadniczą i wykonuje to samo ćwiczenie w
lekkim biegu.
Pies powinien iść z przewodnikiem chętnie, utrzymując kontakt wzrokowy, posuwając się stale przy
jego lewej nodze, nie wysuwając barku przed kolana.
Wybieganie w przód, pozostawanie w tyle oraz odchodzenie od nogi, jest błędem. Przy zatrzymaniu
się przewodnika, pies powinien natychmiast usiąść.
W czasie ćwiczenia należy oddać dwa strzały z pistoletu startowego lub korkowca z odległości
dwudziestu metrów.
Pies powinien zostać na strzał obojętny. Pies, który nie pozostał obojętny na strzał, otrzymuje 4-8
punktów karnych,
Opuszczanie przewodnika w czasie oddawania strzałów 20 pkt karnych.
2. Przychodzenie do nogi na komendę 10 pkt.
Przewodnik daję psu komendę „siad-zostań” następnie maszeruje 15m robi w tył zwrot i przywołuje
psa do nogi. Może on w tym celu użyć znaku wzrokowego lub wydać komendę słowną. Pies powinien
natychmiast przybiec najkrótszą drogą do przewodnika i przyjąć wskazaną pozycję przy jego lewej
nodze. Obecność innych psów na terenie próby nie stanowi przeszkody.
3. Nie przyjmowanie podrzuconego pokarmu 15 pkt.
Na polecenie sędziego, przewodnik wiąże psa do drzewa lub palika i po wydaniu komendy „zostań”,
oddala się od psa tak, aby pies go nie widział. Na polecenie sędziego do psa podchodzi pozorant,
ubrany po cywilnemu i usiłuje podać psu z ręki kawałek mięsa, kiełbasy lub inny smakołyk. Jeżeli pies
nie weźmie podanego z ręki smakołyku,wówczas pozorant rzuca smakołyk na ziemię i odchodzi w
kierunku wskazanym przez sędziego. Ćwiczenie uważa się za wykonane, jeżeli pies nie podjął
pokarmu od osoby obcej z ręki lub podrzuconego na ziemię. Jeżeli podrzucony pokarm podjął
otrzymuje 0 pkt.
4.Pozostawienie w pozycji siad lub waruj pod nieobecność przewodnika do trzydziestu minut 15 pkt.
Do ćwiczeń z posłuszeństwa meldują się dwaj przewodnicy z psami. Jeden z przewodników idzie na
wyznaczone miejsce, daję psu komendę waruj lub siad zostań, odchodzi od psa na odległość 50m i
chowa się. Drugi przewodnik z psem rozpoczyna ćwiczenia posłuszeństwa. Pies pozostający bez
przewodnika może zmieniać pozycję z siad na waruj lub odwrotnie,lecz nie wolno mu się
przemieszczać.
B/Obrona 90 pkt.
1.Obrona przewodnika w czasie niespodziewanego napadu /rewizja/ 25 pkt.
Przewodnik z psem na smyczy przy nodze idzie w kierunku wskazanym przez sędziego. Pies jest w
kagańcu metalowym. Ukryty pozorant napada nagle na przewodnika z przodu i zamierza się na niego
z kijem. Pies powinien bez rozkazu rzucić się na napastnika.
Na sygnał sędziego /10sek/ przewodnik podaję komendę puść, pies powinien zaprzestać ataku.
Przewodnik odchodzi trzy kroki przywołuje psa do nogi poleca pozorantowi podnieść ręce do góry
daje psu komendę siad-zostań podchodzi do pozoranta z tyłu i rewiduje go. Po rewizji cofa się trzy
kroki i przywołuje psa do nogi. W czasie rewizji pies powinien siedzieć i obserwować napastnika. Przy
ocenie bierze się pod uwagę czy atak psa jest pewny, zdecydowany i skuteczny, oraz zachowanie się
psa wobec spokojnie stojącego pozoranta. Punkty karne w tabeli błędów.
2.Pościg i zatrzymanie napastnika 20pkt.
Przewodnik trzyma psa za obrożę ,a pozorant podejmuje ucieczkę. Po przebiegnięciu 15 kroków na
polecenie sędziego wysyła przewodnik psa, który ściga pozoranta w celu uniemożliwienia mu dalszej
ucieczki.
Pies powinien dogonić pozoranta i zatrzymać mocnym chwytem. Po 10 sek przewodnik podbiega do
psa i wydaję komendę puść, a następnie komendę noga.
3.Atak na psa z kijem w trakcie pościgu 30 pkt.
Przewodnik przytrzymuje psa za obrożę. Pozorant inicjuje ucieczkę. .Po przebiegnięciu 30 kroków, na
polecenie sędziego przewodnik zwalnia psa, który ściga pozoranta w celu uniemożliwienia mu dalszej
ucieczki. Kiedy pies pokona połowę odległości na polecenie sędziego pozorant robi zwrot w tył.
Pozorant z witką w ręce biegnie naprzeciwko psa i groźnymi ruchami płoszącymi atakuje psa i próbuje
go nastraszyć, jednak bez uderzenia. Pies ma natychmiast mocno chwycić. Po 10 sek. na polecenie
sędziego przewodnik podbiega do pozoranta wydaje psu komendę puść a następnie noga.
4.Odwaga i nieufność pod nieobecność przewodnika 15 pkt.
Przewodnik przywiązuje psa w kagańcu we wskazanym miejscu odchodzi od psa i chowa się w
miejscu wskazanym przez sędziego. Następnie do psa podchodzi osoba obca i przemawiając łagodnie
stara się psa pogłaskać. Pies powinien przyjąć zdecydowanie nieufną i groźną postawę, w celu
odstraszenia intruza.
Punkty karne
Posłuszeństwo:
– każde niepoprawne wykonanie elementu ćwiczenia 1-2 pkt.
– wydanie podwójnej komendy słownej i znaku wzrokowego 2 pkt.
– wyraźny doping przy wykonywaniu ćwiczenia 5 pkt.
– bawienie się i gryzienia koziołka albo wypuszczenie go 2-4 pkt.
– lekka bojaźń na odgłos strzałów i huków 8pkt.
– opuszczenie przewodnika w czasie strzału /każdorazowa/ 20 pkt.
– powtórzenie przeskoku przez przeszkodę lub ścianę 5 pkt.
– czołganie się z uniesionym tułowiem lub z podnoszeniem się /każdorazowo/ 1-2 pkt.
– podjęcie podrzuconego lub podarowanego pokarmu 15 pkt.
– wyraźne wyprzedzanie przewodnika na kładce 2 pkt.
– słabe pokonywanie drabiny 2 pkt.
– zsuwanie się ze szczebli 2-5 pkt.
– wskakiwanie na drabinę 2 pkt.
– wejście na drabinę bez zejścia 7 pkt.
– przemieszczanie się przy waruj-siad na czas /każdorazowo/ 2 pkt.
– za każdy inny nie wymieniony błąd 1 pkt.
Obrona:
– atakowanie pozoranta podczas rewizji 1-5 pkt.
– osaczenie pozoranta w czasie napadu na przewodnika 10pkt.
– niezdecydowany atak i obrona przewodnika w czasie napadu 1-5 pkt.
– niechęć w pościgu i brak zainteresowania pozorantem 20 pkt.
– osaczenie i oszczekiwanie pozoranta nacierającego na psa i mocne chwytanie go po zaprzestaniu
przez niego natarcia 7 pkt.
– bieg pełną szybkością na nacierającego pozoranta, zwolnienie biegu w zasięgu kija i mocne
uchwycenie pozoranta 3 pkt.
– zatrzymanie się w czasie pościgu za pozorantem przy wyrzuconym przez niego przedmiocie i
podjęcie dalszego pościgu na rozkaz przewodnika 5 pkt.
– oszczekiwanie i osaczanie pozoranta w czasie pościgu 10pkt.
– osaczenie i oszczekiwanie pozoranta mimo zaprzestania ataku na psa 15 pkt.
– miękki niezdecydowany atak i chwyt w trakcie ataku na psa w pościgu 5 pkt.
– pogłaskanie psa pod nieobecność przewodnika 10 pkt.
– cofanie się psa przy badaniu nieufności 1-5 pkt.
– atakowanie pozoranta spokojnie idącego przy pilnowaniu przedmiotu /każdorazowa/ 1pkt.
– niedokładne zaznaczenie przedmiotu przy pilnowaniu /każdorazowo/ 2 pkt.
– za każdy inny nie wymieniony błąd 1-2 pkt.