CENNIK

CENNIK – OPŁATY ZOND

*Składka członkowska roczna na rok kalendarzowy – 70,00zł

*Składka rodzinna – 90,00zł

-płatne po terminie 15.03 każdego roku – doliczane odsetki i dodatkowo 50%

*Rodowód wydanie – 55,00zł

*Duplikat rodowodu – 70,00zł

*Duplikat legitymacji – 20,00zł

*Rejestracja psa z innej organizacji dla członka ZOND – 80,00zł

*Rejestracja hodowli i przydomka hodowlanego – 50,00 zł

*Rejestracja psa z rodowodem ZOND, osoby nie będącej członkiem ZOND – 130,00zł

*Rejestracja psa z rodowodem innego związku, osoby nie będącej członkiem ZOND – 170,00ZŁ

*Rejestracja psa na podstawie metryki FCI/ z warunkiem dostarczenia rodowodów rodziców psa – 200,00zł

*Wpis nowego członka – bez psa – 100,00zł

*Przerejestrowanie hodowli na kolejną osobę – 100,00zł

*Zmiana przydomka hodowlanego – 140,00zł

*Przegląd miotu – opłata za pojedynczego szczeniaka z rodowodem – 55,00zł

*Przegląd hodowlany – dotyczy wszystkich psów – 110,00zł

*Testy psychiczne/ suki hodowlane i psy hodowlane, nie posiadające licencji i egzaminów – 110,00zł

*Egzaminy PSO/PWO 180,00zł

*Opłata za wydanie Championatu dla członka ZOND – 80 zł

-Dla członka innego stowarzyszenia – 120 zł