CENNIK

CENNIK – OPŁATY ZOND

*Wpisowe – 50 zł

*Składka członkowska roczna na rok kalendarzowy – 50,00 zł

*Składka rodzinna – 60,00 zł

-płatne po terminie 15.03 każdego roku – doliczane odsetki i dodatkowo 50%

*Rodowód wydanie / nostryfikacja – 50,00 zł

*Duplikat rodowodu – 50,00 zł

*Duplikat legitymacji – 20,00 zł

*Rejstracja nowego psa członka ZOND – 45,00zł

*Rejestracja hodowli i przydomka hodowlanego – 50,00 zł

*Rejestracja nowego członka – bez psa – 70,00zł

*Przerejestrowanie hodowli na inną osobę – 50,00zł

*Umowa współwłasności – 50,00 zł

*Nadanie przydomka hodowlanego – 80,00 zł

*Zmiana przydomka hodowlanego – 100,00zł

*Przegląd miotu – opłata za każdego szczeniaka – 50,00zł

*Przegląd hodowlany – dotyczy wszystkich psów – 90,00zł

*Testy psychiczne/ suki hodowlane i psy hodowlane, nie posiadające licencji i egzaminów – 90,00zł

*Egzaminy PSO/PWO 130,00zł

*Opłata za wydanie Championatu dla członka ZOND – 0 zł

-Dla członka innego stowarzyszenia-120 zł