liczniki www


                            Związek jest czynny w każdy piątek od godziny 17:00 do 20:00

Konto bankowe ZOND

 

 

PKO BP IV O/Wrocław Nr 87 1020 5242 0000 2302 0020 9338


KRS: 0000101324

Kontakt

Jarosław Dąbrowski: Przewodniczący ZOND 695-472-661

Bogdan Sobczak: wice przewodniczący-Prowadzacy Sprawy Hodowlane 601-561-704

Katarzyna Kołcuń-Bodych: skarbnik


e-mail:zond.zwiazek@gmail.comNależymy do Polskiej Unii Kynologicznej
Copyright zond.eu